AktualityCO JE A CO NENÍ DOVOLENO ?


KORONAVIRUS

     Nadále sledujte informace na těchto webech:

Ministerstvo zdravotnictví

Portál krizového řízení Středočeského kraje

Nemocnice Příbram

Vláda České republiky

Sousedská pomoc


 

Mateřská škola Třebsko

vyhlašuje zápis

na školní rok 2020/2021


Městský úřad Příbram stanovuje přechodnou úpravu provozu ve dnech od 27.4.2020 do 31.7.2020 z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci Vranovice.

Schéma objízdné trasy


Čísla mluví jasně. Omezení kontaktu funguje


Při zachování příznivé epidemiologické situace bude od 25. května zrušeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu mimo bydliště. Vláda tak rozhodla s ohledem na doporučení Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví, která vyhodnotila současný vývoj epidemie jako příznivý. Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


Pro žáky prvního stupně základních škol připravila Česká televize program

Učítelka

Ministerstvo školství připravilo inspiraci webů pro učení

Na dálku

Televize DÉČKO


Fotografie přírody

Natur foto

Krátká videa z pražské zoologické zahrady


CENA VODY 2020


Rozpis svozů SKO na rok 2020


Print Friendly, PDF & Email