Historické fotky

Celkový pohled na obec od východu od Holého vrchu (573 m,n,m) – fotografie z roku 1970


Kovárna postavená v 18. století – fotografie z roku 1930


Srub na zahradě stavení č. p. 11 – fotografie z roku 1970


Chalupa se stodůlkou uprostřed vsi

Obytné stavení je datované kolem roku 1817, stodůlka pravděpodobně vznikla rovněž v 1. čtvrti 19. století. Obě stavby jsou mimořádně hodnotnými architekturami, pozoruhodné i jako doklady historických konstrukcí, obytné stavení s širokým repertoárem typů kleneb, stodůlka s intaktní konstrukcí dřevěnou.

[nggallery id=“11″]

POKLADY Z PŮDY

Obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení historických fotografií, obrázků, pamětních listin, různých ocenění, pozvánek, starých rodinných fotografií, křestních listů, úmrtních listů, parte a jiných zajímavostí, které se vztahují k obci Modřovice, jejím obyvatelům a okolí. Pokud možno s popisem, z které doby a co na ní je. Obrázky můžete buď nascenovat ve formátu jpg. – jako obrázek či fotografii nebo ve formátu pdf. a zaslat na e-mailovou adresu obce Modřovice oumodrovice@volny.cz anebo je můžete přinést osobně na obecní úřad, kde si z nich vyrobíme duplikáty a originály vám vrátíme. Děkujeme.

 

Print Friendly, PDF & Email