OBEC

Vítejte v Modřovicích

Obec Modřovice se rozkládá zhruba 8 km jihozápadně od města Příbrami, 7 km severovýchodně od Rožmitálu pod Třemšínem a 7 km severně od Březnice ve Středočeském kraji.

Obec leží ve vyšší části příbramské pahorkatiny na okraji Brd a jihovýchodním směrem se otevírá pohled až k Šumavě. Nejvýraznější pohledovou dominantou je silueta kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Třebsku a pohled na masiv Brd za obcí Vysoká. Krásný pohled nabízí i převážně lipová alej směrem na Březnici.

Název obce souvisí s hustým porostem modřínů, který ve starých dobách rostl na kraji kopce Holý vrch. Odtud jméno Modřejovice – později Modřovice.

Celková rozloha katastrálního území obce činí 319 ha a průměrná nadmořská výška je 555 m.

K 1.1.2022 žilo v obci Modřovice 99 obyvatel – z toho 52 mužů, 47 žen. Průměrný věk 37,2 let – z toho – muži 34,1 let a průměrný věk žen je 40,6 let.

K 1.1.2021 žilo v obci Modřovice 94 obyvatel – z toho 52 mužů, 42 žen. Průměrný věk 37,5 let – z toho – muži 34,3 let a průměrný věk žen je 41,4 let.

K 1.1.2020 žilo v obci Modřovice 88 obyvatel – z toho 50 mužů, 38 žen. Průměrný věk 38,2 let – z toho – muži 34,5 let a průměrný věk žen je 43 let.

K 1.1.2019 žilo v obci Modřovice 85 obyvatel – z toho 48 mužů, 37 žen. Průměrný věk 39 let – z toho – muži 35,2 let a průměrný věk žen je 44 let.

Nejmenší děti navštěvují Veselou školku ve Třebsku, starší žáci chodí většinou do Základní školy v Bohutíně nebo do Příbrami.

Obcí Modřovice prochází silnice III/1911 vedoucí od Příbrami přes Třebsko – Modřovice – Chrást – do Březnice. Druhou trasou je silnice III/1917 vedená od křižovatky severně zastavěného území přes obec Strýčkovy do Rožmitálu.

V obci jsou 2 autobusové zastávky – jedna v centru obce a druhá u rozcestí na obec Strýčkovy. Aktuální dopravní spojení naleznete na www.idos.cz

Obcí protéká potok Modřejka. Uprostřed obce se nachází Hrádecký rybník ve vlastnictví obce a  další rybník ve vlastnictví ÚZSVM. V katastru obce jsou ještě další rybníky – např. Postodolský, Nový a Mýtský.

První písemná zmínka o obci je z roku 1367, kdy bylo zapsáno v potvrzovacích knihách pražského arcibiskupství dosazení plebána Matěje na faru v Třebsku. Jednalo se o spor mezi pány Drškou a Ješkem z Modřejovic, kteří prosazovali plebána Matěje a panem Ottou z Modřovic, který prosazoval faráře Jana.


STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCIPORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


Obec v roce 2017 slavila 650. výročí založení.

Print Friendly, PDF & Email