GDPR


Stanovisko ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19


INFORMAČNÍ MEMORANDUMÚřad na ochranu osobních údajů

MVCR – vzorové dokumenty

MVCR – modelové situace – jak postupovat

ÚOOS – příručka GDPR

Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Obec Modřovice má pověřence pro ochranu osobních údajů:

Tomáš Petýrek

Tel.: +420 734 609 018

e-mail: oumodrovice@volny.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů na základě povinnosti vyplývající pro správce z čl. 37 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Obecní úřad Modřovice

Modřovice 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem


Print Friendly, PDF & Email