Komunikace

Pasport komunikací v tištěné podobě, včetně všech příloh, je k nahlédnutí na obecním úřadě.

PASSPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Print Friendly, PDF & Email