OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Modřovice

Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce.


V roce 2019 došlo k opravě fasády obecního úřadu a požární zbrojnice.

Zhotovitel – firma STAVEL, s.r.o., Příbram

Celková cena – 232 874,00 Kč, z toho dotace z Fondu pro obnovu venkova z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 100 000,00 Kč, vlastní zdroje obce – 132 874,00 Kč.

[ngg src=“galleries“ ids=“37″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

PRŮBĚH OPRAV

[ngg src=“galleries“ ids=“10″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

PŘED OPRAVOU

[ngg src=“galleries“ ids=“35″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

V roce 2019 došlo ještě k opravě rozvaděče a elektroinstalace obecního úřadu – zhotovitel – Jiří Lískovec, Tábor, celková cena – 26 765,00 Kč


V roce 2018 byla opravena střecha obecního úřadu – zhotovitel Lukáš Sýbek, Pičín č. p. 103, celková cena – 299 473,00 Kč.


V roce 2017 došlo k výměně oken  – zhotovitel – Cetos.cz, s.r.o. – celková cena – 74 162,00 Kč


HISTORIE

Na základě Zápisu z jednání o zajištěnosti akcí uvedených ve volebním programu MF na léta 1986 – 1990, konaného dne 25.2.1987 na ONV v Příbrami došlo  k akci „Z“ – „Rekonstrukce budovy občanského výboru v Modřovicích“. Stavba měla být zahájena v roce 1988, případně 1989.

„Návrh na zařazení stavby do plánu investiční části akce „Z“

Stručný popis stavby – rekonstrukce stávajícího objektu OV na požadavky současné potřeby bude vytvořena schůzová místnost s kapacitou 25 – 30 osob.

Zahájení stavby – 06/87, dokončení stavby – 12/88.

Náklady na stavbu – 17.1.1989 – celkem 173 600,00 Kč, profinancováno 149 900,00 Kč – 86,34 %.


Přístavba hasičské zbrojnice v roce 1947

Za svépomoci občanů postavil národní výbor pro požární vůz značky Kolben a stříkačku hasičskou budovu v roce 1947.

Z obecní kroniky

Scan


Z obecní kroniky

Print Friendly, PDF & Email