OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Modřovice

Obecní úřad Modřovice vykonává přenesenou působnost státní správy.

Součástí schváleného zákona o státním rozpočtu České republiky jsou finanční vztahy k rozpočtům obcí. Příspěvek na výkon státní správy je vyplácen prostřednictvím Středočeského kraje a nepodléhá finančnímu vypořádání.

Print Friendly, PDF & Email