OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Modřovice

Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce.


V roce 2019 došlo k opravě fasády obecního úřadu a požární zbrojnice.

Zhotovitel – firma STAVEL, s.r.o., Příbram

Celková cena – 232 874,00 Kč, z toho dotace z Fondu pro obnovu venkova z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 100 000,00 Kč, vlastní zdroje obce – 132 874,00 Kč.


PRŮBĚH OPRAV


PŘED OPRAVOU


Print Friendly, PDF & Email