Oznámení úřadů

ÚŘEDNÍ DESKA


2020


Kdo vydal/požádal  o zveřejnění

Předmět dokumentu

Zveřejněno

Bude sejmuto

Ke stažení

Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy 29.7.2020  

Opatření

Státní pozemkový  úřad Ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Modřovice 8.6.2020 24.6.2020

Oznámení

Krajská hygienická stanice Pozvánka na zkoušku ze znalosti hub 20.5.2020 23.6.2020

Pozvánka

Městský úřad Příbram Doplnění – přechodná úprava provozu – objížďka Vranovice 4.5.2020 30.5.2020

Doplnění veřejné vyhlášky 

Doplnění objízdné trasy

Městský úřad Příbram Přechodná úprava provozu – objížďka Vranovice 20.4.2020 30.5.2020

Veřejná vyhláška

Objízdná trasa

Finanční úřad Hromadný předpisný seznam 20.4.2020 30.6.2020

Veřejná vyhláška

Finanční úřad Veřejná vyhláška – placení daně z nemovitosti 7.4.2020 30.6.2020

Příloha

Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy 6.4.2020 31.12.2022

Příloha

Nemocnice Příbram Provoz ambulancí 25.3.2020  

Příloha

Ministerstvo vnitra Telefonní psychologické linky 23.3.2020  

Odkaz

Ministerstvo vnitra Jak mluvit s dětmi o koronaviru 23.3.2020  

Odkaz

Ministerstvo životního prostředí Doporučení nakládání s odpady 23.3.2020  

Odkaz

1. SčV., a.s., Pha Omezení dostupnosti služeb 23.3.2020  

Příloha

Ministerstvo vnitra Stanovisko k prokazování totožnosti v době nouzového stavu 23.3.2020  

Stanovisko MV

Středočeský kraj Usnesení Bezpečnostní rady kraje 23.3.2020  

Usnesení

Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření – přítomnost mladších  osob než 65 let v obchodech od 7 -9 hod  20.3.2020  

Příloha

Usnesení

Středočeský kraj Nošení ochranných pomůcek na veřejnosti 18.3.2020  

Rozhodnutí

Příloha

Vláda ČR Zákaz vstupu osobám mladším 65 do obchodu mezi 10-12 hodinou 18.3.2020  

Usnesení

Ministerstvo školství Opatření k zápisům do ZŠ pro šk.rok 2020/2021 17.3.2020  

Odkaz

ČEZ Distribuce Oznámení zrušení přerušení el.elektřiny 17.3.2020  

Oznámení

Česká pošta Dodávání zásilek 17.3.2020  

Příloha

Nemocnice Příbram Informace ke koronaviru 16.3.2020  

Informace

Středočeský kraj Usnesení vlády – nouzový stav 16.3.2020   Příloha
Středočeský kraj Usnesení vlády 15.3.2020   Příloha
Středočeský kraj Opatření obecné povahy 15.3.2020   Příloha
Středočeský kraj Usnesení vlády 14.3.2020   Příloha
Středočeský kraj Usnesení vlády – omezení prodeje 14.3.2020   Příloha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN 3.3.2020 31.12.2020 Příloha
ČEZ Distribuce, a.s. Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 3.3.2020 24.3.2020 Oznámení
Středočeský kraj Participativní rozpočet 3.3.2020 31.5.2020

Příloha 1

Příloha 2

Městský úřad Příbram Stanovení přechodné úpravy provozu – Běh Rožmitál – Březnice 3.3.2020          13.4.2020

Opatření obecné povahy

Trasa závodu


2019


Vyvěšeno: 10.12.2019

Bude sejmuto: 10.1.2020


Vyvěšeno: 4.10.2019

Bude sejmuto: 4.12.2019


Vyvěšeno: 4.9.2019

Bude sejmuto: 4.10.2019

Print Friendly, PDF & Email