SDH

Obce jsou povinny zřídit podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Tuto povinnost obec Modřovice splňuje tím, že sepsala smlouvu o výpomoci v oblasti požární ochrany s obcí Chrást – JPO V.  

SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Modřovice, pobočný spolek, IČ: 05163072 spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 

     Zároveň pomáhá při plánovaných kulturních a sportovních akcích v obci – pálení čarodějnic, stavění máje, dětského dne, na místním hřišti pořádá pravidelně fotbalový turnaj. 

Důležitá telefonní čísla


Lékařská pohotovost – Oblastní nemocnice Příbram

Telefon: + 420 318 641 111 – NONSTOP, +420 318 641 700 – Hlavní recepcePrvní pomoc
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude nahlášen požár. Pro občany platí, že je jim hlášení doporučeno, pro firmy je povinné.

Registrace pálení


Hasičský záchranný sbor


Pro případ ohrožení


Postup při nehodě


Print Friendly, PDF & Email