SVAK

ÚŘEDNÍ DESKA SVAZKU


Obec Modřovice je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

Provozovatelem vodohospodářského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace je společnost 1.SčV a.s.


Nová služba společnosti 1. SčV., a.s. – Vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení – možnost elektronického podání žádosti

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ


ZÁVĚREČNÉ ÚČTY SVAZKU OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE PŘÍBRAM


2023


 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

Rozvaha k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Výkaz hodnocení rozpočtu Fin 2-12 k 31.12.2022

Příloha účetní závěrky k 31.12.2022

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

VYVĚŠENO SEJMUTO
29.5.2023 nikdy

 


 

Návrh Rozpočtu na rok 2023

VYVĚŠENO SEJMUTO
25.11.2022 nikdy

 


 

Návrh Střednědobého výhledu na roky 2023-2025

VYVĚŠENO SEJMUTO
25.11.2022 nikdy

 


2022


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2021

Přílohy:

Fin 2-12 Výkaz zisku a ztráty Rozvaha
Příloha Inventarizační zpráva  

Zpráva z kontroly – část Zpráva z kontroly – část Zpráva z kontroly – část Zpráva z kontroly – část
Zpráva z kontroly – část Zpráva z kontroly – část Zpráva z kontroly – část Zpráva z kontroly – část

 

Návrh Rozpočtu na rok 2022

VYVĚŠENO SEJMUTO
1.12.2021 nikdy

 


 

Návrh Střednědobého výhledu na roky 2024-2024

VYVĚŠENO SEJMUTO
1.12.2021 nikdy

 


2021


 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

VYVĚŠENO SEJMUTO
2.7.2021 nikdy

 


Vodné a stočné za kalendářní rok 2020 – 1

Vyúčtování vodného a stočného za kalendářní rok 2020 – 2


2020

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

VYVĚŠENO SEJMUTO
30.7.2020 nikdy

 


 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

ZPRÁVA Z PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

VYVĚŠENO SEJMUTO
10.6.2020 30.6.2020

 


Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného 2019

Vyvěšeno: 29.4.2020


Oznámení – Střednědobý výhled na roky 2020-2023

Vyvěšeno: 30.1.2020


OZNÁMENÍ SVAK

Oznámení_SVAK- schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 24.1.2020


Vyvěšeno: 21.11.2019


Vyvěšeno: 21.11.2019


Vyvěšeno: 21.11.2019


Print Friendly, PDF & Email