ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska je umístěna před budovou OÚ Modřovice č. p. 10.

„Elektronická Úřední deska“, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb.) Správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné Úřední desce.


OZNÁMENÍ JINÝCH ÚŘADŮ


POZVÁNKY, USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


ZÁMĚRY OBCE – PRODAT/SMĚNIT/DAROVAT/PRONAJMOUT/VYPŮJČIT


ROZPOČET, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ


ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE


SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE PŘÍBRAM


VOLBY

Print Friendly, PDF & Email