Územní plán

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Jeho prostřednictvím je dáno, k jakému účelu bude, či nebude moci být v budoucnu ta, či ona část území využita.

V tištěné podobě je Územní plán obce Modřovice k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.


PRŮVODCE STAVBOU RODINNÉHO DOMU – DOMEK POLOPATĚ

Print Friendly, PDF & Email