Veřejné zakázky


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Akce: „Obnova herních prvků na dětském hřišti a workoutová sestava“

 

Vyvěšeno: 1.11.2021                             


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Akce: „Oplocení a nový sportovní areál

 

Vyvěšeno: 11.5.2021                             


PROFIL ZADAVATELE

 

     Zadavatelé veřejných zakázek mají již od 15. září 2010 povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám (tj. písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele). Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů ale i zadávacích řízení. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč.

     Profil zadavatele je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.


Směrnice obce Modřovice o veřejných zakázkách


VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEKAkce „Sportovní areál Modřovice – setkávání generací“ nebyla zrealizována, jelikož nikdo nepředložil nabídku.


VÝZVA 

k podání nabídek na akci: „Sportovní areál Modřovice – setkávání generací“

 

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení – splnění základních předpokladů

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – finanční a ekonomická způsobilost

Příloha č. 3 – Technické a kvalifikační předpoklady

Print Friendly, PDF & Email