Vlajka a znak

Zastupitelstvo obce Modřovice projednalo a schválilo návrhy obecních symbolů – vlajky a znaku obce – na veřejném zasedání dne 21.2.2018 usnesení č. 14/2018.

Slavnostní předání dekretů o udělení obecních symbolů se uskutečnilo 17. srpna 2018 v budově Poslanecké sněmovny v Praze.


Registr komunálních symbolů


[ngg src=“galleries“ ids=“8″ display=“basic_thumbnail“]

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce

M o d ř o v i c e

(o.Příbram).

První písemná zmínka o existenci osady (pův.Modřejovice), ležící asi 10km severně od Příbrami, pochází r. 1367. Toho roku jsou jmenováni  vladykové Držek, Ješek a Otík z Modřejovic. Po Otíkově smrti v r.1387 se tu připomíná Smil ze Strýčkova, r.1402 Otíkův syn Jan, 1408 Jindřich z Modřovic. Později se o statek dělilo několik majitelů. Tvrz je v pramenech doložena poprvé 1510, kdy při dělení statku mezi Kerunkem a Jaroslavem z Lomu připadla Jaroslavovi. Po jeho smrti ji jeho dcery Kateřina, Anna a Markéta prodaly svému strýci Pavlovi Kerunkovi z Lomu, ale po jeho brzké smrti ji opět zdědily. V r.1588 rozprodaly statek mezi několik držitelů, část s tvrzí připadla k nedaleké Vysoké. Po Bílé hoře se rychle střídali, z  významnějších vlastníků statku jmenujme pány Říčanské z Říčan (ca 1705-1786). Poslední feudální vrchností modřických usedlíků byl držitel Vysoké Arnošt Fleissner, svob.pán z Ostrovic.

O modřické tvrzi se po r.1510 prameny nezmiňují, zpustla patrně v době, kdy přestala být střediskem statku. Zbytky tvrze jsou dnes patrné v areálu někdejšího hospodářského dvora v jihozápadní části Modřovic. Jde o patrovou sýpku obdélného půdorysu, v přízemí sklenutou českou plackou, a ztuženou pasy, a protější ovčín, rovněž s klenbou s pasy. V současné době  jedinou drobnou památkou ve vsi je křížek, patrně z konce 19.století.

Z výše uvedených informací čerpal i autor předkládaných návrhů modřických obecních symbolů. V nich skloubil připomínku nejstarších, resp. relativně nejvýznamnějších feudálních držitelů osady (z erbu domácích vladyk z Modřejovic převzal figuru volských rohů, Kerunky z Lomu připomněl převzetím helmu s klenotem křídla se šikmým břevnem a pány Říčanské z Říčan částí jejich erbovního znamení – stříbrného trojlistu v červeném poli) se symboly tvrze (volné cimbuří) a kříže, prezentujícího drobnou památku v severní části katastru obce.

Návrhy znaku provází též návrhy vlajky obce, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik

VLAJKA

List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý v poměru 1:2:1. Uprostřed bílého pruhu kolčí helm s klenotem černého křídla s bílým břevnem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

ZNAK

Modro-stříbrně polcený štít. Vpravo stříbrný volský roh v horním rohu provázený zlatým křížkem, vlevo kolčí helm s klenotem černého křídla se stříbrným břevnem.


Státní symboly České republiky


Print Friendly, PDF & Email