Záměry obce

Obec Modřovice dle ustanovení § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

ZÁMĚR – PRODAT/SMĚNIT/DAROVAT/PRONAJMOUT/VYPŮJČIT:


Záměr obce směnit část pozemku parc.č. 420/8, ostatní plocha, v k. ú. Modřovice o výměře 47 m2

obec Modřovice navrhuje záměr směny pozemků  v k. ú. Modřovice, část pozemku parc.č. 420/1, nově označenou jako parc. č. 420/8 o výměře 47 m2, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 3/2 o výměře 36 m2, ve vlastnictví pana M.Sl., Příbram

Vyvěšeno: 8.12.2022 Bude sejmuto: 31.12.2022

 


Print Friendly, PDF & Email