Závěrečný účet

ÚŘEDNÍ DESKA


Obce dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. o svobodném přístupu k informacím plní zveřejňovací povinnost k účetní závěrce především tím, že ji posílají do CSÚIS, odkud si ji každý zájemce může stáhnout nebo zobrazit prostřednictvím aplikace Monitor, což je aplikace Ministerstva financí ČR.

ROK 2023


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2023

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
15.5.2024 Dnem vyvěšení schváleného Závěrečného účtu 

PŘÍLOHY k Závěrečnému účtu 2023

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12  Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha Příloha účetní závěrky
Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Print Friendly, PDF & Email