Závěrečný účet

ÚŘEDNÍ DESKA


Obce dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. o svobodném přístupu k informacím plní zveřejňovací povinnost k účetní závěrce především tím, že ji posílají do CSÚIS, odkud si ji každý zájemce může stáhnout nebo zobrazit prostřednictvím aplikace Monitor, což je aplikace Ministerstva financí ČR.


ROK 2022


SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2022

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
23.4.2023 31.12.2023

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2022

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
23.3.2023 Dnem schválení Závěrečného účtu

PŘÍLOHY k Závěrečnému účtu

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12  Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha Příloha účetní závěrky
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ve strojově čitelném formátu

ROK 2021


SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2021

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
3.6.2022 31.12.2022

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2021

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
2.5.2022  

PŘÍLOHY k Závěrečnému účtu

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12  Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha Příloha účetní závěrky
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ve strojově čitelném formátu

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2021 

 – ve zkráceném rozsahu – vyvěšen na úřední desce před obecním úřadem


Print Friendly, PDF & Email