Závěrečný účet


ROK 2019


SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2019

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
8.7.2020 do schválení nového

PŘÍLOHY k Závěrečnému účtu
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12  Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha Příloha účetní závěrky
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Inventarizační zpráva

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2019

Vyvěšeno: Bude sejmuto:
17.6.2020 8.7.2020

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MODŘOVICE ZA ROK 2019 

 – ve zkráceném rozsahu – vyvěšen na úřední desce před obecním úřademPrint Friendly, PDF & Email