MAS Podbrdsko

Obec Modřovice je členem Místní akční skupiny Podbrdsko.

Zastupitelstvo obce Modřovice schválilo začlenění do občanského sdružení MAS Podbrdsko dne 20.2.2014, zápis č. 2/2014.


Webové stránky měst a obcí na území MAS Podbrdsko


Na podporu lokální ekonomiky v České republice NS MAS vyvinula speciální web: www.regionysobe.cz, kde si může každý vyhledat podnikatele dle kraje, území místní akční skupiny nebo dle zaměření.

Jaké informace web obsahuje?

Každá místní akční skupina má svoji vlastní verzi webové adresy, abychom mohli na svém území propagovat vlastní podnikatele (koukněte např. na: www.regionysobe.cz/ceskyzapad). Tuto verzi webu si spravuje každá místní akční skupina sama a je zcela na našem zvážení, které podnikatele do databáze zaregistrujeme. Neexistuje žádný univerzální klíč, podle kterého producenty a podnikatele z našeho registrovat na web. Smyslem je podchytit kvalitu, nikoliv kvantitu. Nicméně mapa není omezená. Cílem není jen ZDARMA propagovat tisíce drobných regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co nám venkov dává a co je třeba zachovat.


     Místní akční skupina Podbrdsko se kromě standartních aktivit – tedy plnění komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS a s tím spojené vyhlašování Výzev MAS k předkládání žádostí o podporu ze čtyř Operačních programů, věnovala v posledních dvou letech projektu „Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko“.

     Hlavním výstupem projektu je dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, který mapuje situaci o rozšíření sociálních služeb na Podbrdsku a zároveň přináší doporučení, co bychom pro náš region potřebovali v oblasti poskytování sociálních služeb zlepšit.

     Konkrétně tento projekt otevírá cestu ke zvýšení kvality života lidí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, protože dalším hlavním výstupem je zhotovení informativního portálu o sociálních službách www.SOSPodbrdsko.cz, kde mohou obyvatelé našeho regionu najít poskytovatele sociálních služeb přímo zde na Podbrdsku.

     Každý z nás zná situaci, kdy si neví rady v náhle obtížné životní situaci. Může se jednat o problémy v nemoci, s penězi, ve stáří, s různým postižením atd. Je nutné, abychom věděli, že se není čeho bát, pokud potřebujeme pomoc či radu.
Print Friendly, PDF & Email