Právní předpisy

Obec Modřovice neuzavírá žádné smlouvy po telefonu ani prostřednictvím jiných telekomunikačních technologií. Každá smlouva, pokud je uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Jinak je neplatná.


OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ, ŘÁDY, OSTATNÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PODLE NICHŽ, OBECNÍ ÚŘAD ROZHODUJE


SMĚRNICE


USNESENÍ OBCE MODŘOVICE

Výpisy přijatých usnesení

Print Friendly, PDF & Email