Právní předpisy

Obec Modřovice neuzavírá žádné smlouvy po telefonu ani prostřednictvím jiných telekomunikačních technologií. Každá smlouva, pokud je uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Jinak je neplatná.


OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ, ŘÁDY, OSTATNÍ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 obce Modřovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schváleno: 15.11.2023

Vyvěšeno: 6.12.2023

Účinná: od 1.1.2024


Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 obce Modřovice o místním poplatku

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Schválená na veřejném zasedání zastupitelstva dne: 15.12.2021

Účinná od: 1.1.2022

Platná do 31.12.2023
PROGRAM ROZVOJE OBCE MODŘOVICE

2016-2026


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PODLE NICHŽ, OBECNÍ ÚŘAD ROZHODUJE


SMĚRNICE

NOVELIZACE  č. 1/2023 – Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Účinnost od 1.9.2023 – projednáno a schváleno na veřejném jednání zastupitelstva dne 23.8.2023, usnesení č. 4/2023. Tato novelizace ruší předchozí směrnici č. 2/2019 ze dne 12.6.2019USNESENÍ OBCE MODŘOVICE

Výpisy přijatých usnesení

Print Friendly, PDF & Email