Odpady

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.

Žádný odpad = nejlepší odpad

 

Žij zero waste – domácnost bez odpadu

Třídit odpad nestačí v systému, kde celková produkce množství odpadů neustále roste. A navíc… Žádný materiál se nedá recyklovat věčně, dochází ke ztrátám a životnost každého materiálu jednou skončí. Recyklace je velmi náročným procesem na spotřebu energie a vody. V současné době navíc nastává významný problém s odbytem jednotlivých vytříděných komodit, chybí zpracovatelé. Komplikace se pak vyskytují i na straně prodeje recyklovaných výrobků, o které není (prozatím) příliš velký zájem.

Řešení je jediné… ZERO WASTE

Anglické slovo zero waste sdružuje přístup k životu, životnímu prostředí a Zemi. U jednotlivce jde především o rozhodnutí vydat se jiným směrem a přijmout veškerou zodpovědnost za své nákupy a nakládání s odpady. Jde o snahu předcházet vzniku odpadu ve všech různých oblastech a přiblížit se tak nulové produkci odpadu. U firem pak zero waste znamená převzetí zodpovědnosti za své výrobky v celém jejich životním cyklu (volba výrobního materiálu, jeho získávání a pozdější využitelnost a rozložitelnost).

Zero waste není trend, není to nějaký výstřelek doby, zero waste je nutnost. Je potřeba změnit naše chování, celkový životní styl a významně tak omezit zásadní úniky škodlivin do půdy, vody nebo vzduchu, které ohrožují zdraví planety, lidí, zvířat a rostlin. 

Velkou propagátorkou zero waste je Bea Johnson (https://zerowastehome.com/), autorka knihy Domácnost bez odpadu, která dokáže žít tak, že její domácnost (4 lidé a pes) vyprodukuje pouze jednu litrovou zavařovací sklenici  odpadu za rok… Kolik odpadu vyprodukujete Vy?

5 hlavních zásad zero waste

Na prvopočátku všeho stojí vlastní rozhodnutí každého z nás, jakým směrem se vydáme a co svým přístupem k životu a k naší Zemi budeme podporovat.

 

Pravidlo 5R:

REFUSE – REDUCE – REUSE – RECYCLE – ROT

(v češtině pravidlo 5Z: ZAMÍTNI – ZREDUKUJ – ZNOVU POUŽIJ – ZRECYKLUJ – ZKOMPOSTUJ)

 

 1. ZAMÍTNI

Co nespotřebujeme, to nevyprodukuje odpad.  Jakýkoliv leták nebo tretka, kterou přijmeme, vytváří poptávku po její výrobě.  Pokud tyto věci přijímáme, schvalujeme a podporujeme tyto praktiky, které v důsledku ovlivňují životní prostředí nás všech.  

Můžeme zamítnout:

 1. používání jednorázových plastových výrobků: igelitových sáčků a tašek, plastových lahví, kelímků, víček, brček, příborů a nádobí na jedno použití. 
 2. Tretky zdarma: hotelové toaletní dárečky, reklamní vzorky, dárkové předměty, balónky, plastové figurky v supermarketech apod. 
 3. Nevyžádanou poštu: reklamní letáky, katalogy apod.
 4. ZREDUKUJ

Zredukování znamená zjednodušení našeho životního stylu a upřednostňování kvality před kvantitou. 

Můžeme zredukovat:

 1. Nedostane-li se odpad do vaší domácnosti, nebudete ho muset vůbec řešit. Právě ze supermarketů a samoobsluh si totiž nosíme domů nejvíce odpadků. Jak to zarazit? Sepište si nákupní lístek, nepodlehnete akcím a slevám, a nakoupíte tak věci, které potřebujete. Pamatujte, že přístup „to se může hodit“ je pro redukci odpadu snad úplně nejhorší.
 2. Nakupujte potraviny bez obalu. Zaprvé ušetříte, protože neplatíte za obal, a tedy reklamu. Za druhé si naberete přesně takové množství, které chcete. 
 3. ZUŽITKUJ/ZNOVU POUŽIJ

Znovu použijeme to, co potřebujeme a nemůžeme to zamítnout ani zredukovat.  Tímto přístupem se šetří zdroje a energie, které by jinak musely být vynaloženy při procesu výroby nebo recyklace. Upřednostňujeme nákup opakovatelně využitelných věcí před věcmi na jedno použití (látkové kapesníky, textilní tašky a sáčky, kuchyňské látkové utěrky, látkové ubrousky a dobíjecí baterie). Nakupujeme v second handech, v bazarech nebo ve starožitnictví. Vymýšlíme pro výrobky nový způsob využití. Například ze starého prostěradla se může stát hadr na zem a ze starého hrnku stojánek na pastelky.

 1. ZRECYKLUJ

Při nákupu nových výrobků, bychom měli brát ohled nejen na fakt, zda jsou opakovatelně použitelné, ale i na fakt, zda jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Dále pak při nákupu upřednostňovat takové materiály, které při procesu recyklace nedegradují (sklo, ocel, hliník) před těmi, které svoje vlastnosti při těchto procesech ztrácejí (plast, papír).

 1. ZKOMPOSTUJ

Kompostování je jednoduchý a ověřený postup na správné využití organických odpadů. Jedná se přirozené postupy, které již dávno využívali naši předci při práci s půdou. Při pořizování kompostérů berte ohled na volbu materiálu, ze kterého je kompostér vyroben.  Upřednostňujte přírodní rozložitelné materiály. Mějte ale na paměti, že kompostování je jednoduchý přírodní proces a není třeba z toho dělat vědu a pořizovat si „speciální“ vybavení nebo kompostéry „na míru“.  Kompostovat rostlinné zbytky a posečenou trávu ze zahrady lze i jenom tak na “hromadě“. 


Jak vyzrát nad odpadem?

 • Odmítněte zbytečný plast a odpadky – přemýšlejte nad tím, zda to opravdu potřebujete. Má to obal? Z jakého materiálu? Je to znovu využitelné? Jsme to my, kdo si volí nakupovat smetí, stejně jako přijímat věci zdarma, které nikdy nevyužijeme.
 • Omezte – co potřebujeme a nemůžeme odmítnout. Omezit můžeme cokoliv – spotřebu vody, počet triček v šatníku, vytisknuté stránky, nakoupené množství jídla.
 • Znovu použijte – nakupujte opakovaně použitelné výrobky, vratné obaly, nakupujte zboží již použité, půjčujte si, darujte věci, které už nepotřebujete, opravujte nebo využívejte věcí pro jiný účel, než pro který byly stvořeny, dejte starým věcem nový smysl.
 • Recyklujte – třiďte odpad, kompostujte

OPRAVME ČESKO


OPRAVÁRNA

Zde můžete nalézt opraváře ve vašem okolí.


A popelnice? Do té toho potom zbude jen opravdu málo.


Třídění odpadu v obci Modřovice

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, má každý občan povinnost třídit vyprodukovaný odpad.

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na těchto stanovištích:

 • za obecním úřadem v Modřovicích, č. p. 10
 • u hřiště u č. p. 1

Třídění odpadu v obci je zajištěna společností EKO-KOM, a.s., Praha

PAPÍR A LEPENKA

Modrá je dobrá

SPRÁVNĚ

noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy – bez potažených hřbetů, brožury, papírové rabice – rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky 

ŠPATNĚ

mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníky a ručníky, papírové pleny, uhlový (propisovací papír), voskový papír pauzovací papír, dehtový papír, vícevrstvé obaly (nápojové kartony), papír zatavený do fólie, obaly od vajíček, ruličky toaletního papíru, použité pleny a dámské hygienické potřeby, použité papírové kapesníky a utěrky

PLASTY

SPRÁVNĚ

stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená), igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, kelímky od potravin, mikrotenové sáčky, vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, polystyren  víčka z PET lahví, menší kusy pěnového polystyrénu

Plastové lahve je nutno sešlapávat!!! Sešlápnutím či zmačkáním PET lahve snižujeme počet svozů, protože se do kontejneru vejde víc odpadu. Ať neplatíme za vyvezený vzduch.

ŠPATNĚ

znečistěné plastové nádoby, guma, molitan, kabely, PVC, pneumatiky, linolea a jiné podlahové krytiny, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, nápojové kartony

SKLO

SPRÁVNĚ

Sklo směsné, barevné, nevratné skleněné láhve od nápojů, skleněné vázy, sklenice dózy, lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů


SKLO ČIRÉ

SPRÁVNĚ

Sklo čiré, nevratné skleněné láhve od nápojů, střepy

ŠPATNĚ

zrcadla, drátěné sklo, autosklo, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv

NÁPOJOVÉ OBALY

SPRÁVNĚ

Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

ŠPATNĚ

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

KOVY

V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. 

SPRÁVNĚ

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

ŠPATNĚ

Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

SPRÁVNĚ

posekaná tráva, spadané ovoce, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky                                                      

ŠPATNĚ

podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky
z ulice, kosti, větve

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nutno schraňovat doma – obec zajišťuje odvoz 1 X až 2 X ročně – upřesněno na úřední desce obce.

baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky, kyseliny, lepidla, zbytky pesticidů – přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní, zářivky, výbojky, pneumatiky, lednice, televizory


SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do směsného komunálního odpadu patří pouze to, co nelze vytřídit jinam.

Patří sem popel, znečištěné obaly od potravin, smetí.

Nepatří sem – veškerý odpad, který lze vytřídit – papír, sklo, plasty, kov, nápojové kartony, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební suť, objemný odpad.

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma Rumpold-P, Příbram

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je upravena Obecně závaznou vyhláškou

Print Friendly, PDF & Email