Odpady

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.

Jak vyzrát nad odpadem?

  • Odmítněte zbytečný plast a odpadky – přemýšlejte nad tím, zda to opravdu potřebujete. Má to obal? Z jakého materiálu? Je to znovu využitelné? Jsme to my, kdo si volí nakupovat smetí, stejně jako přijímat věci zdarma, které nikdy nevyužijeme.
  • Omezte – co potřebujeme a nemůžeme odmítnout. Omezit můžeme cokoliv – spotřebu vody, počet triček v šatníku, vytisknuté stránky, nakoupené množství jídla.
  • Znovu použijte – nakupujte opakovaně použitelné výrobky, vratné obaly, nakupujte zboží již použité, půjčujte si, darujte věci, které už nepotřebujete, opravujte nebo využívejte věcí pro jiný účel, než pro který byly stvořeny, dejte starým věcem nový smysl.
  • Recyklujte – třiďte odpad, kompostujte

OPRAVME ČESKO


OPRAVÁRNA

Zde můžete nalézt opraváře ve vašem okolí.


A popelnice? Do té toho potom zbude jen opravdu málo.


Třídění odpadu v obci Modřovice

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, má každý občan povinnost třídit vyprodukovaný odpad.

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na těchto stanovištích:

  • za obecním úřadem v Modřovicích, č. p. 10
  • u hřiště u č. p. 1

Třídění odpadu v obci je zajištěna společností EKO-KOM, a.s., Praha

PAPÍR A LEPENKA

Modrá je dobrá

SPRÁVNĚ

noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy – bez potažených hřbetů, brožury, papírové rabice – rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky 

ŠPATNĚ

mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníky a ručníky, papírové pleny, uhlový (propisovací papír), voskový papír pauzovací papír, dehtový papír, vícevrstvé obaly (nápojové kartony), papír zatavený do fólie, obaly od vajíček, ruličky toaletního papíru, použité pleny a dámské hygienické potřeby, použité papírové kapesníky a utěrky

PLASTY

SPRÁVNĚ

stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená), igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, kelímky od potravin, mikrotenové sáčky, vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, polystyren  víčka z PET lahví, menší kusy pěnového polystyrénu

Plastové lahve je nutno sešlapávat!!! Sešlápnutím či zmačkáním PET lahve snižujeme počet svozů, protože se do kontejneru vejde víc odpadu. Ať neplatíme za vyvezený vzduch.

ŠPATNĚ

znečistěné plastové nádoby, guma, molitan, kabely, PVC, pneumatiky, linolea a jiné podlahové krytiny, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, nápojové kartony

SKLO

SPRÁVNĚ

Sklo směsné, barevné, nevratné skleněné láhve od nápojů, skleněné vázy, sklenice dózy, lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů


SKLO ČIRÉ

SPRÁVNĚ

Sklo čiré, nevratné skleněné láhve od nápojů, střepy

ŠPATNĚ

zrcadla, drátěné sklo, autosklo, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv

NÁPOJOVÉ OBALY

SPRÁVNĚ

Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

ŠPATNĚ

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

KOVY

V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. 

SPRÁVNĚ

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

ŠPATNĚ

Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

SPRÁVNĚ

posekaná tráva, spadané ovoce, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky                                                      

ŠPATNĚ

podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky
z ulice, kosti, větve

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nutno schraňovat doma – obec zajišťuje odvoz 1 X až 2 X ročně – upřesněno na úřední desce obce.

baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky, kyseliny, lepidla, zbytky pesticidů – přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní, zářivky, výbojky, pneumatiky, lednice, televizory


SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Do směsného komunálního odpadu patří pouze to, co nelze vytřídit jinam.

Patří sem popel, znečištěné obaly od potravin, smetí.

Nepatří sem – veškerý odpad, který lze vytřídit – papír, sklo, plasty, kov, nápojové kartony, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební suť, objemný odpad.

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma Rumpold-P, Příbram

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je upravena Obecně závaznou vyhláškou

Print Friendly, PDF & Email