Vodovod


Obec Modřovice je vlastníkem vodovodního řadu v obci včetně vodojemu. Datum pořízení 1.1.1966. Vodovod byl předán Fondem národního majetku na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce“ v roce 1995. Účetní hodnota majetku byla 440 000,00 Kč.


SKUPINOVÝ VODOVOD PŘÍBRAMSKO – PREZENTACE


Provozovatelem vodohospodářského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace je společnost 1.SčV a.s.


Obec Modřovice je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram


Webové stránky členských obcí:

Bohutín, Daleké Dušníky, Dlouhá Lhota, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Láz, Lazsko, LešeticeLhota u Příbramě, Milín, Modřovice, Nečín, Ouběnice, Pečice, Podlesí, Trhové Dušníky, Třebsko, Příbram


Nová služba společnosti 1. SčV., a.s. – Vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení – možnost elektronického podání žádosti

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ


Pravda o vodě


Print Friendly, PDF & Email