Odpady od 1.1.2024

Poplatek za svoz komunálního odpadu bude od 1.1.2024 navýšen. Hlavním důvodem jsou neustále rostoucí náklady na svoz a likvidaci odpadu, které ovlivnila výrazně rostoucí inflace. Mezi další faktory patří navýšení skládkového poplatku o 250,00 Kč/t, propad cen za druhotné suroviny, navýšení cen všech dodavatelů, navýšení DPH z 15 % na 21 %, navýšení minimální mzdy, další legislativní omezení a navyšování administrativních činností.


CENÍK od 1.1.2024


Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 obce Modřovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci


Print Friendly, PDF & Email