Příroda

Ovocné stromořadí

V rámci ochrany přírody a zlepšení životního prostředí v obci byly na podzim 2019 vysázeny ovocné stromy vlevo podél účelové polní komunikace směrem na Tochovice. Vedle již vzrostlých stromů se objevilo celkem 20 stromků – z toho 11 jabloní, 2 hrušně a 7 slivoní. Dodavatelem byla firma Zahradnictví, Písek. Výkopové práce zajistil pan Josef Mázdra, Březnice a hřbet ohýbal a záda si namohl pan Václav Turek.

Jíst plody budou někdy možná ptáčci a jiná zvířátka.


[ngg src=“galleries“ ids=“38″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

Návrat remízů a stromořadí do krajiny je součástí koncepce obce, která má za cíl přispět k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Význam remízků a alejí je nesporný, zvlášť důležité jsou při silných deších, kdy zabraňují splavování ornice ze svažitých polí. Hlavní funkcí je tedy zadržování vody, ochrana před erozí půdy, zadržování imisí z komunikací, poskytnutí přirozeného útočiště a zdroje potravy zvěři a ptactvu a funkce větrolamu.


SÁZÍME STROMY


Print Friendly, PDF & Email