POZEMKOVÉ ÚPRAVY

ÚŘEDNÍ DESKA

V roce 2024 došlo na pozemku parc.č. 161/7 zapsaného na LV 10001 v k. ú. Modřovice k opatření: „Modřovice – výsadba jaro 2024“ v rámci dotačního programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Opatření provedl Ing. Václav Vlna v zastoupení starosty obce a jedná se o výsadbu lipové aleje a několika kusů dubu letního.

 


PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ – KoPÚ Modřovice

Mapka


Prezentace – komplexní pozemkové úpravy


Státní pozemkový úřad, Praha oznamuje, že dne 4.9.2019 bude probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků v k. ú. Modřovice


Pozvánka-komplexní pozemkové úpravy

Leták

Print Friendly, PDF & Email