Formuláře, žádosti

Návody na řešení životních situací můžete přijít zkonzultovat na obecní úřad v těchto úředních hodinách:

Sudá středa – 18:00 – 19:00 nebo po domluvě na telefonu 734 609 018


CzechPoint – zde získám výpisy z informačních systémů.


Trvalý pobyt – obecní úřad Modřovice je ohlašovnou změny místa trvalého pobytu, přihlašuje občany k TP na území obce Modřovice, na žádost vydává rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,

  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, pěstoun,
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

2.  Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.

  • na obecním úřadu

3. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, platnou nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat, dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

4. Jaké jsou poplatky 

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50,00 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 


Oddělení občanských průkazů Příbram

Úřední hodiny na oddělení občanských průkazů

Osobní doklady
Místní poplatek ze psa


KÁCENÍ DŘEVINSTAVEBNÍ

Průvodce stavbou rodinného domu – DOMEK POLOPATĚ – vypracoval Ombudsman – veřejný ochránce práv
CETIN – vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Pověřený Obecný stavební úřad Příbram


Formuláře Ministerstva vnitra ČR

Formuláře na portále GOV

Formuláře státní správyKaždý z nás se může ocitnout v těžké životní situaci – Sociální systém


Databáze formulářů a program na pohodlné vyplňování, tisk a elektronické podání. Vyhledejte potřebný formulář a stáhněte si instalační soubor. Pomocí bezplatného programu FORM studio Start pak můžete formulář vyplnit a vytisknout nebo odeslat.

Formuláře ke staženíPrint Friendly, PDF & Email